cay-kim-ngan

Cây kim ngân còn được gọi là cây tiền hay cây thắt bím

Leave a Comment